شنبه، 03 تیر 1402
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
07-ك/م-1402 19 تیر 1402 منقضی شده
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین غذای پرسنل
نوع منقضی شده
شماره 07-ك/م-1402
سازمان مرکزی
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر برگزاری مناقصه عمومی شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در خصوص تامین غذای پرسنل خود
قیمت پیوست
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد دوشنبه مورخ 1402/04/19
تاریخ اعتبار پیشنهاد دو شنبه مورخ 1402/04/19
واحدپولی برآورد مالی
محدوده
وضعیت برگزاری
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام آقای محمودی
تلفن 021-54878000 | داخلی6186
فکس
توضیحات

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در نظر دارد تامین غذای پرسنل خود، واقع در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس (عسلویه) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح اسناد مناقصه و از میان شرکت های صاحب صلاحیت به انجام رساند؛ لذا متقاضیان محترم می توانند از روز پنج شنبه مورخ 1402/04/01، جهت اطلاع و دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن 54878000-021 داخلی6186 (آقای محمودی) تماس حاصل و نسبت به تکمیل و تحویل پاکات مربوطه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/04/12 اقدام نمایند.

اطلاعات پیوست
 
 تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین غذای پرسنل
تصاویر
  •  تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین غذای پرسنل
  •  تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تامین غذای پرسنل