پنجشنبه، 31 فروردین 1402
عنوان شماره مهلت دریافت سند نوع
شماره 02-ک/م-1402 ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ منقضی شده
جزییات مناقصه
عنوان مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 02-ک/م-1402
نوع منقضی شده
شماره شماره 02-ک/م-1402
سازمان مرکزی توسعه پلیمر پادجم / کمیسیون معاملات
نوع برگزاری
موضوع
حوزه فعالیت
توضیح مختصر اخذ خدمات بازرسی فنی، کنترل و تضمین کیفیت پروژه ABS & RUBBER و خطوط خوراک، آفسایت و پارک استایرن
قیمت پیوست 0 ریال
وضعیت انقضا
اطلاعات تکمیلی
مهلت ارسال اسناد ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۳۱
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۳۱
واحدپولی برآورد مالی ریال
محدوده داخلی
وضعیت برگزاری عادی
روزنامه منتشر کننده آگهی
تاریخ درج آگهی در روزنامه
اطلاعات اسناد
مهلت دریافت سند ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۴:۳۲
محل دریافت اسناد
اطلاعات شخص پاسخگو
نام
تلفن
فکس
توضیحات

شرکت توسعه پلیمر پادجم (سهامی خاص) در نظر دارد انجام موضوع مناقصه را مطابق با شرح کار و اسناد و مدارک مناقصه و بر اساس دستورالعمل مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران، به بازرس فنی واجد صلاحیت در حوزه مربوطه واگذار نماید؛ لذا متقاضیان محترم می­توانند از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه به پایگاه اینترنتی به نشانی WWW.PJPC.IR مراجعه و پاکات مربوطه را ظرف مدت حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به واحد حراست این شرکت تحویل نمایند.

 

اطلاعات پیوست
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.
 
مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 02-ک/م-1402
تصاویر
  • مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 02-ک/م-1402