مسئولیت های اجتماعی

شرکت توسعه پلیمر پادجم  (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی پادجم خود را در قبال جامعه ای که در آن فعالیت دارد مسئول دانسته و پیش از اولویت قرار دادن زوایای مالی، اقتصادی و منافع شرکت، به جامعه ای که در آن فعالیت دارد می‌اندیشد. این شرکت در تلاش است تا در زمینه‌های محیط زیست، سرمایه انسانی و همینطور در امور خیرخواهانه و اخلاقی، نقش تاثیرگذاری را ایفا کند.

از جمله اقدامات شرکت پلیمر پادجم در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، موارد زیر را می‌توان نام برد:

  • تکیه بر حفظ محیط زیست در هنگام احداث طرح با استفاده از آخرین تکنولوژی های تایید شده دنیا
  • کمک به جامعه محلی در هنگام بروز حوادث پیش بینی نشده
  • حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های عمرانی