اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی

اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی

اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
دوشنبه، 01 خرداد 1402

اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی

 

 

تصاویر
  • اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
  • اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
  • اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
  • اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
  • اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی
  • اختتامیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی