اقلام پایپینگ خطوط ABS 5000 وارد سایت پروژه شد

اقلام پایپینگ خطوط ABS 5000 وارد سایت پروژه شد

اقلام مهم و اساسی Special flange & fitting و Pad Flange ناحیه ABS جهت نصب وارد سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم شد
شنبه، 11 شهریور 1402

اقلام پایپینگ خطوط ABS 5000 وارد سایت پروژه شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با پیگیری های انجام شده و تامین منابع لازم، اقلام مهم و اساسی Special flange & fitting و Pad Flange ناحیه ABS که در ساخت آن از توان داخلی شرکت های دانش بنیان بهره گرفته شده با اخذ تأییدیه های مورد نیاز، جهت نصب وارد سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم شدند.

ورود پارت اول این اقلام شامل Special flange & fitting مربوط به خط ABS 5000، باعث ایجاد جبهه های کاری واحد پایپینگ و خطوط Core & Jacket جهت راه اندازی لاین 5000 نیز می گردد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  •  اقلام پایپینگ خطوط ABS 5000 وارد سایت پروژه شد
  •  اقلام پایپینگ خطوط ABS 5000 وارد سایت پروژه شد
  •  اقلام پایپینگ خطوط ABS 5000 وارد سایت پروژه شد