امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق

امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق

دوشنبه، 05 تیر 1402

امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با حضور دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، دکتر نورائی مدیرعامل شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق، تفاهم نامه همکاری میان این دو شرکت با هدف گسترش و تحکیم همکاری های فی مابین و پیاده سازی چارچوب های نظارت عالیه بر اجرای پروژه احداث تأسیسات آفسایت به امضاء رسید.

همچنین در برگزاری این مراسم مهندس قنبریان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم نیز حضور داشتند.

تصاویر
  • امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق
  • امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق
  • امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق
  • امضای تفاهم نامه شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه پارک صنعتی گوهرافق