بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم

بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر و آقای عباسی سر بازرس نفت ،گاز و‌پتروشیمی آن بازرسی کل با حضور در شرکت توسعه پلیمر پادجم، از نزدیک با دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل و جمعی از کارکنان این شرکت دیدار و در راستای پیشرفت پروژهAbs-Rubber از این طرح بازدید بعمل آوردند
چهارشنبه، 19 مهر 1402

بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، اسحاق شهبازی بازرس کل استان بوشهر و آقای عباسی سر بازرس نفت ،گاز و‌پتروشیمی آن بازرسی کل با حضور در شرکت توسعه پلیمر پادجم، از نزدیک با دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل و جمعی از کارکنان این شرکت دیدار و در راستای پیشرفت پروژهAbs-Rubber از این طرح بازدید بعمل آوردند و دکتر نجفی اردکانی گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده را به هیئت بازدید کننده ارائه نمودند.

در پایان شهبازی و هیئت همراه از اقدامات انجام شده و در حال انجام ، رفع محدودیت ها و بن بست های پروژه و تدبیرهای اساسی مسئولین مربوطه برای برون رفت از عقب ماندگی طولانی روند اجرایی پروژه و پیشرفت قابل توجه این پروژه در يك سال اخیر ، تقدیر کردند و آرزوی موفقیت برای تیم مدیریتی و کارکنان شرکت توسعه پلیمر پاد جم داشتند و ضمن تشکر از زحمات کلیه کارکنان و دست اندرکاران این پروژه آمادگی کامل آن بازرسی کل را برای رفع تنگناهای پروژه مذکور و انجام هماهنگی لازم با دستگاه های حاکمیتی برای حمایت از رشد تولید و رفع موانع احتمالی و بهره برداری هر چه زودتر پروژه اعلام کردند.

تصاویر
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم
 • بازدید بازرس کل استان بوشهر از پروژه بسیار حیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم