بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا

بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا

دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به همراه مدیران ارشد این شرکت ضمن جلسه با جناب آقای دکتر قطبی مدیرعامل شرکت فاتح صنعت و همکاران آن شرکت با هدف بررسی وضعیت تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubber، از محل کارگاه ساخت تجهیزات در شرکت فاتح صنعت کیمیا بازدید  به عمل آوردند
ﺳﻪشنبه، 25 مهر 1402

بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به همراه مدیران ارشد این شرکت ضمن جلسه با جناب آقای دکتر قطبی مدیرعامل شرکت فاتح صنعت و همکاران آن شرکت با هدف بررسی وضعیت تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubber، از محل کارگاه ساخت تجهیزات در شرکت فاتح صنعت کیمیا بازدید  به عمل آوردند.
همزمان با حضور مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم و با تعاملات صورت گرفته، پارت دوم محموله های بار ترافیکی تجهیزات مهم فرآیندی که ۲سال از قرارداد آن می گذشت آماده حمل و تحویل به سایت پروژه شدند و با ورود این تجهیزات گام موثر دیگری در مسیر پیشرفت شرکت توسعه پلیمر پادجم و پروژه های در دست اقدام این شرکت برداشته خواهد شد.
گفتنی است پارت اول این محموله ترافیکی تجهیزات به وزن ۴۳تن با تدابیر مناسب در نیمه دوم تیرماه سال جاری وارد سایت پروژه گردید و پس از مراحل آماده‌سازی با موفقیت و ایمنی کامل در موقعیت مشخص شده نصب شدند.
با توجه به نگاه ویژه مجموعه مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم در راستای استفاده حداکثری از دانش بومی و تحقق شعار "تجلی باور ملی به متخصصان داخلی" تأمین و تولید تمامی این تجهیزات فرآیندی به شرکت دانش بنیان ایرانی واگذار گردید.

تصاویر
  • بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا
  • بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا
  • بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا
  • بازدید دکتر نجفی اردکانی از  تجهیزات در حال ساخت پروژه ‌Abs-Rubberدر شرکت فاتح صنعت کیمیا