بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER

بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم؛روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه، مهندس نجفی اردکانی به همراه مدیران این شرکت از روند اجرای پروژه ABS/RUBBER به صورت میدانی بازدید و در جریان جزئیات روند اجرا و پیشرفت پروژه در بخش های مختلف قرار گرفت.
چهارشنبه، 14 دی 1401

بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER

مهندس نجفی اردکانی در جریان این بازدید با اشاره به توان داخلی شرکت اعم از نیروی های متخصص فنی ، عملیاتی و اجرایی بر تسریع در انجام پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن با هماهنگی و همکاری همه واحدهای مرتبط تاکید ویژه نمودند.

 

تصاویر
  • بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER
  • بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER
  • بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER
  • بازدید مدیرعامل از روند اجرایی پروژه ABS/RUBBER