بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پروژه Abs-Rubber

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پروژه Abs-Rubber

دکتر شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر طرح‌های NPC و هیئت بازدیدکننده به همراه دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، از پروژه Abs-Rubber و واحدهای در دست اجرای این مجتمع بازدید و در جریان روند پیشرفت و توسعه آن قرار گرفتند
دوشنبه، 11 دی 1402

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پروژه Abs-Rubber

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر طرح‌های NPC و هیئت بازدیدکننده به همراه دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، از پروژه Abs-Rubber و واحدهای در دست اجرای این مجتمع بازدید و در جریان روند پیشرفت و توسعه آن قرار گرفتند.
دکتر شاهمیرزایی در حین بازدید ضمن تشکر از اقدامات موثر و فعالیتهای اجرایی در جهت راه اندازی سریعتر این پروژه به منظور پایداری تولید در صنعت پتروشیمی کشور، بر تداوم این اقدامات تاکید نمودند.
در این دیدار آخرین گزارشات از روند فعالیت ها در حوزه های مختلف مهندسی، اجرا، راه اندازی واحد های عملیاتی، ورود و نصب تجهیزات اساسی درون مجتمع توسط مدیران این شرکت به هیئت بازدیدکننده ارائه شد.

تصاویر
  • بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پروژه Abs-Rubber
  • بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پروژه Abs-Rubber
  • بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پروژه Abs-Rubber