تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد

تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد

سه عدد Stripper drum مجموعا به وزن بیش از ۶۰ تن مربوط به ناحیه استریپینگ از تجهیزات مهم فرآیندی شرکت توسعه پلیمر پادجم، ساخته شده توسط متخصصان ایرانی با اخذ تأییدیه های مورد نیاز، طی مسیر زمینی از مبدأ شیراز به سایت مجتمع این شرکت وارد و بلافاصله در موقعیت مورد نظر نصب شدند.
شنبه، 13 آبان 1402

تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، محموله های بار ترافیکی شامل سه عدد Stripper drum مجموعا به وزن بیش از ۶۰ تن مربوط به ناحیه استریپینگ از تجهیزات مهم فرآیندی شرکت توسعه پلیمر پادجم، ساخته شده توسط متخصصان ایرانی با اخذ تأییدیه های مورد نیاز، طی مسیر زمینی از مبدأ شیراز به سایت مجتمع این شرکت وارد و بلافاصله در موقعیت مورد نظر نصب شدند.
قابل ذکر است این درام های تفکیک کننده به عنوان اصلی‌ترین تجهیزات فرآیندی واحد RUBBER هستند و باعث ایجاد جبهه های کاری بخش های مکانیکال و پایپینگ می گردند که بعد از گذشت ۴ سال با برطرف نمودن مشکلات قراردادی، طبق تدابیر و تعاملات صورت پذیرفته در قالب توافقات سه جانبه انجام شده اخیر شرکت توسعه پلیمر پادجم با پیمانکار سابق و سازنده داخلی، با رویکرد کلی مجموعه در حمایت از ساخت داخل و رعایت کامل استانداردهای مربوطه پس از حمل و ورود به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم، ضمن رعایت دستورالعمل های ایمنی توسط متخصصان فنی و نیروهای اجرایی این شرکت نصب و آماده به کار شدند.
 

تصاویر
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد
  • تجهیزات Stripper drum پروژه ‌Abs-Rubber پس از ورود با وقفه ۴ ساله، بلافاصله نصب شد