جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان

جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان

در این جشن همزمان با ایام شعبانیه، گروه موسیقی باران با خوانندگی مسعود صادقلو، مهدی فارغی از مجری های مطرح صدا و سیما و خاله شادونه ...
دوشنبه، 08 اسفند 1401

جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان

در این جشن همزمان با ایام شعبانیه، گروه موسیقی باران با خوانندگی مسعود صادقلو، مهدی فارغی از مجری های مطرح صدا و سیما و خاله شادونه با اجرای نمایش کودکانه به هنرنمایی پرداختند که مورد توجه و رضایت خانواده های کارکنان قرار گرفت.

تصاویر
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان
  • جشنواره فرهنگی ویژه خانواده های کارکنان