جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم

جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل، جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ABS/RUBBER در راستای اهداف و پیشبرد طرح با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم ،اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران این شرکت، برگزار و از روند پیشرفت این طرح بازدید بعمل آمد.
پنجشنبه، 17 فروردین 1402

جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل، جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ABS/RUBBER در راستای اهداف و پیشبرد طرح با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم ،اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران این شرکت، برگزار و از روند پیشرفت این طرح بازدید بعمل آمد.

در این نشست چشم انداز و برنامه های پیش رو با اولویت نهایی کردن مدارک مهندسی و خرید کالاهای مورد نیاز به جهت راه اندازی اولین خط تولید واحد ABS و یوتیلیتی و همچنین موضوعات واحدهای مهندسی، بازرگانی، ساختمان و نصب مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس قنبریان مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، عنوان نمودند: با برنامه‌ریزی های انجام شده و با هدف مشخص نمودن ظرفیت‌ها و پتانسیل های موجود در جهت سرعت بخشی به روند اجرای پروژه، این جلسات بصورت دو هفته یکبار برگزار می‌گردد.

ایشان با اشاره به اولویت بخش های راه اندازی و در سرویس قرار گرفتن ABS5000، خواستار تشکیل تیم های منسجم  و ارائه گزارشات به صورت درصد پیشرفت از سوی همکاران شدند.

دکتر نجفی اردکانی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های مهندس قنبریان و تلاش تمامی همکاران در مجموعه شرکت پتروشیمی جم و پلیمر پادجم، عنوان نمودند برگزاری این جلسات موجب تسهیل در راه اندازی و سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه و دلگرمی مدیران و کارکنان این شرکت خواهد شد.

تصاویر
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه مدیران و بازدید از پروژه با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم