جلسه مشترک واحد بازرسی فنی با شرکت بازرسی شخص ثالث

جلسه مشترک واحد بازرسی فنی با شرکت بازرسی شخص ثالث

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ جلسه مشترک واحد بازرسی فنی و شرکت بازرسی شخص ثالث با حضور رئیس بازرسی فنی شرکت توسعه پلیمر پادجم دکتر کیان ارثی برگزار شد.
پنجشنبه، 11 اسفند 1401

جلسه مشترک واحد بازرسی فنی با شرکت بازرسی شخص ثالث

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ جلسه مشترک واحد بازرسی فنی و شرکت بازرسی شخص ثالث با حضور رئیس بازرسی فنی شرکت توسعه پلیمر پادجم دکتر کیان ارثی برگزار شد.

 کیان ارثی هماهنگی بیشتر در راستای نظارت دقیق بر فعالیت های اجرایی سایت و کارگاه سازندگان تجهیزات پروژه را مطابق استاندارها و رویه های مورد تایید پروژه و همچنین هماهنگی و تعامل کامل با واحدهای اجرایی در جهت تسریع بخشی به فعالیت ها و پیشرفت پروژه را همواره از جمله مهمترین وظایف این واحد توصیف وبه پرسنل زیرمجموعه در شرکت توسعه پلیمرپادجم و شرکت بازرسی شخص ثالث تاکید کرد تمام تلاش و کوشش خود را در جهت پیشبرد اهداف پروژه بکار گیرند.

تصاویر
  • جلسه مشترک واحد بازرسی فنی با شرکت بازرسی شخص ثالث
  • جلسه مشترک واحد بازرسی فنی با شرکت بازرسی شخص ثالث
  • جلسه مشترک واحد بازرسی فنی با شرکت بازرسی شخص ثالث