جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم

جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم

با حضور مهندس قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، مدیران و روسای امور این شرکت جلسه هفتگی بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه Abs-Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم در بخش های مهندسی، کالا و اجرا در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.
دوشنبه، 17 مهر 1402

جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل، با حضور مهندس قنبریان مدیرعامل پتروشیمی جم و هیئت همراه، دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، مدیران و روسای امور این شرکت جلسه هفتگی بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه Abs-Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم در بخش های مهندسی، کالا و اجرا در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

گفتنی است پیگیری آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و ضروری پروژه، تسریع در فرایند های خرید در جهت سرعت بخشی به روند اجرایی پروژه با اولویت راه اندازی اولین خط تولید واحد ABS، موضوعات مرتبط با امور مالی، قرارداد ها، کمیسیون معاملات، عملیات اجرایی ساختمان نصب، آفسایت، پارک استایرن و یوتیلیتی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در پایان این نشست آخرین گزارشات از اقدامات انجام شده به صورت درصد پیشرفت پروژه و همچنین فعالیت های حوزه عملیاتی از سوی مدیران واحدهای اجرایی ارائه شد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم
  • جلسه هفتگی پیشرفت پروژه Abs-Rubber با حضور مدیرعامل پتروشیمی جم