جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل

جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با حضور دکتر نجفی مدیر عامل شرکت توسعه پلیمرپادجم، کلیه مدیران و روسای امور، جلسه بررسی مشکلات و چالش های روبروی پروژه با تمرکز بر راه اندازی خط ABS 5000 و با حفظ یکپارچگی تمامی ارکان پروژه در محل سایت و دفتر مرکزی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
دوشنبه، 29 خرداد 1402

جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با حضور دکتر نجفی مدیر عامل شرکت توسعه پلیمرپادجم، کلیه مدیران و روسای امور، جلسه بررسی مشکلات و چالش های روبروی پروژه با تمرکز بر راه اندازی خط ABS 5000 و با حفظ یکپارچگی تمامی ارکان پروژه در محل سایت و دفتر مرکزی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در برگزاری این جلسه آخرین وضعیت کالاهای مسیر ERP، واحد‌های جانبی، اجرای متد Opercom برای کنترل فعالیت های راه اندازی، موضوع مربوط به نرم افزار Icaps مطرح و بر تسریع در تعیین تیم های تخصصی مسیر راه اندازی تأکید شد.

تصاویر
  • جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل
  • جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل
  • جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل
  • جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل
  • جلسه هماهنگی مدیران با حضور مدیرعامل