جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد

جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه پلیمرپادجم؛جلسه مشترک بخش های مهندسی،بازرگانی و اجرای پروژه پس از وقفه چندماه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با دستور و ...
دوشنبه، 17 بهمن 1401

جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه پلیمرپادجم؛جلسه مشترک بخش های مهندسی،بازرگانی و اجرای پروژه پس از وقفه چندماه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ با دستور و حضور دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پاد جم مجدداً دایر گردید.

در این نشست هم اندیشی با حضور کلیه مدیران و روسای امور همزمان به صورت ویدئو کنفرانس در محل سالن جلسات سایت و دفتر تهران برگزار شد و موضوعات مرتبط با امور مالی،قراردادها،کمسیون معاملات،واحدهای مهندسی،بازرگانی،آفسایت و ساختمان نصب بررسی شد.

تصاویر
  • جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد
  • جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد
  • جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد
  • جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد
  • جلسه EPC شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه چندین ماهه برگزار شد