جلسه EPCC با حضور مدیرعامل

جلسه EPCC با حضور مدیرعامل

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، با حضور کلیه مدیران و روسای امور، جلسه هماهنگی واحدهای مهندسی، بازرگانی، ساختمان و نصب با اولویت راه اندازی یوتیلیتی و خط ABS 5000 بطور هماهنگ در سایت پروژه و دفتر مرکزی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
پنجشنبه، 11 اسفند 1401

جلسه EPCC با حضور مدیرعامل

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، با حضور کلیه مدیران و روسای امور، جلسه هماهنگی واحدهای مهندسی، بازرگانی، ساختمان و نصب با اولویت راه اندازی یوتیلیتی و خط ABS 5000 بطور هماهنگ در سایت پروژه و دفتر مرکزی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه با حضور دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم، ضمن بررسی طرح تامین آب سیستم آتش‌نشانی مجتمع جهت راه اندازی ناحیه FSP، بر تسریع در روند تهیه کلیه مدارک مهندسی و خرید کالاهای مورد نیاز جهت راه اندازی اولین خط تولید واحد ABS پروژه تأکید شد.

تصاویر
  • جلسه EPCC با حضور مدیرعامل
  • جلسه EPCC با حضور مدیرعامل