حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم

حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توسعه پلیمرپادجم؛صبح روز دوشنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۱، روسا و مسئولین اداره محیط زیست منطقه عسلویه به منظور اقدامات صورت گرفته حوزه زیست محیطی در شرکت توسعه پلیمرپادجم حضور یافتند
دوشنبه، 19 دی 1401

حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم

در این بازدید مهندس خلیل خانی معاونت طرح های شرکت،مدیریت سایت ، رئیسHSE   و مسئول محیط زیست شرکت توسعه پلیمرپادجم حضور داشتند

و در خصوص موضوعات مختلف محیط زیست، تعهدات زیست محیطی و تعامل با اداره محیط زیست استان و شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

 

مهندس خلیل خانی ضمن تشکر از حضور رئیس محترم اداره محیط زیست شهرستان عسلویه با بیان اینکه شرکت پلیمرپادجم خود را متعهد به توسعه پایدار و انجام تعهدات زیست محیطی می داند، ابراز امیدواری نمودند که همزمان با پیشرفت پروژه ABS/RUBBER و با تعامل بیشتر با اداره محیط زیست تمامی تعهدات خود را با نگاه ویژه زیست محیطی به انجام برسانیم.

در پایان این بازدید مهندس مؤذنی رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه،از اقدامات شرکت توسعه پلیمرپادجم در حوزه محیط زیست تقدیر و تشکر کردند.

تصاویر
  • حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • حضور رییس اداره محیط زیست منطقه عسلویه در شرکت توسعه پلیمرپادجم