حضور نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس در شرکت توسعه پلیمرپاد جم

حضور نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس در شرکت توسعه پلیمرپاد جم

دکتر شیخ موسی احمدی نماینده مردم شریف جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت توسعه پلیمر پادجم با جناب آقای مهندس نجفی اردکانی مدیرعامل این شرکت دیدار و به گفتگو پرداختند
چهارشنبه، 30 آذر 1401

حضور نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس در شرکت توسعه پلیمرپاد جم

دکتر شیخ موسی احمدی نماینده مردم شریف جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت توسعه پلیمر پادجم و دیدار با جناب آقای مهندس نجفی اردکانی مدیرعامل این شرکت و ضمن تبریک انتصاب شایسته ی ایشان و قبول مسئولیت مدیریت شرکت پلیمرپادجم، به گفتگوی پیرامون مسائل اجرایی پروژه پرداختند.

همچنین مهندس نجفی با تشکر از تشریف فرمایی و‌ تلاش های دکتر احمدی در راستای تعامل و ارتباط میان مردم منطقه و صنعت پتروشیمی در جهت توسعه اقتصادی منطقه پارس تقدیر نمودند.

تصاویر
  • حضور نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس در شرکت توسعه پلیمرپاد جم