دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد

دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد

كالاي Emergency Diesel Generator مربوط به ساختمان پست برق واحد ABS شرکت توسعه پلیمر پادجم جهت نصب و بکار گیری در موقعیت مورد نظر وارد مجتمع سایت گردید.
یکشنبه، 12 شهریور 1402

دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با تلاش های صورت گرفته و اعتبار اختصاص یافته، كالاي Emergency Diesel Generator مربوط به ساختمان پست برق واحد ABS شرکت توسعه پلیمر پادجم که ۲سال از عقد قراداد آن می گذشت جهت نصب و بکار گیری در موقعیت مورد نظر وارد مجتمع سایت گردید.

این دیزل ژنراتور ها که ایجاد انرژی الکتریکی را برعهده دارند به عنوان پشتیبان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بدلیل نیاز به انرژی پایدار مورد استفاده قرار می گیرند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد
  • دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد
  • دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد
  • دومین دیزل ژنراتور پست برق واحد ABS وارد سایت پروژه شد