راه اندازی سرویس هوای ابزاردقیق (Instrument Air ) شرکت توسعه پلیمر پادجم

راه اندازی سرویس هوای ابزاردقیق (Instrument Air ) شرکت توسعه پلیمر پادجم

یکشنبه، 15 بهمن 1402

راه اندازی سرویس هوای ابزاردقیق (Instrument Air ) شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ با تکمیل و آماده سازی خطوط ورودی پروژه ABS-RUBBER به همراه نواحی آفسایت و اتصال آن به خطوط اصلی مجتمع، برقراری سرویس هوای ابزاردقیق (Instrument Air) از پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه به درون مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم صورت پذیرفت. 

گفتی است با برقراری سرویس مذکور، تست عملکرد و راه اندازی تجهیزات مربوط به واحد ابزار دقیق شرکت توسعه پلیمر پادجم شامل؛ شیرهای کنترلی، شیرهای برقی، سیلندرها و اکچوئیتورها امکانپذیر گردید.

تصاویر
  • راه اندازی سرویس هوای ابزاردقیق (Instrument Air ) شرکت توسعه پلیمر پادجم