راه اندازی سرویس Demineralized Water  شرکت توسعه پلیمر پادجم

راه اندازی سرویس Demineralized Water شرکت توسعه پلیمر پادجم

با تکمیل و آماده سازی خطوط ورودی پروژه ABS-RUBBER در بخش آفسایت و اتصال آن به خطوط اصلی مجتمع، برقراری سرویس آب DM (آب بدون املاح) از پتروشیمی دماوند انرژی به درون مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم صورت پذیرفت.
چهارشنبه، 18 بهمن 1402

راه اندازی سرویس Demineralized Water شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ با تکمیل و آماده سازی خطوط ورودی پروژه ABS-RUBBER در بخش آفسایت و اتصال آن به خطوط اصلی مجتمع، برقراری سرویس آب DM (آب بدون املاح) از پتروشیمی دماوند انرژی به درون مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم صورت پذیرفت.

گفتنی است با برقراری این سرویس، امکان تولید آب Brine، راه اندازی و تست عملکردی برخی تجهیزات و پکیج ها از جمله پکیج Refrigeration فراهم گردید.

تصاویر
  • راه اندازی سرویس Demineralized Water  شرکت توسعه پلیمر پادجم