راه اندازی پست اصلی برق واحد RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم

راه اندازی پست اصلی برق واحد RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم

با تامین قطعات مورد نیاز خطوط باسداکت، انجام عملیات مربوط به تست ترانس ها وتابلوها، سوئیچ گیرهای اصلی(۶ کیلوولت)، توزیع(۴۰۰ ولت) و به تبع آن DC UPS واحد RUBBER برقدار و در راستای انتقال انرژی برق مورد نیاز واحد‌های عملیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم، پست اصلی این واحد راه اندازی شد
یکشنبه، 12 آذر 1402

راه اندازی پست اصلی برق واحد RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با تامین قطعات مورد نیاز خطوط باسداکت، انجام عملیات مربوط به تست ترانس ها وتابلوها، سوئیچ گیرهای اصلی(۶ کیلوولت)، توزیع(۴۰۰ ولت) و به تبع آن DC UPS واحد RUBBER برقدار و در راستای انتقال انرژی برق مورد نیاز واحد‌های عملیاتی شرکت توسعه پلیمر پادجم، پست اصلی این واحد راه اندازی شد.
همچنین با توجه به تامین قطعات باسداکت ها، برقداری سوئيچگیر های Lv باقیمانده پست اصلی واحد ABS انجام گردید که این امر منجر به تامين برق مورد نیاز تست Free Run موتور هاي مسير ERP و در سرويس قرار گرفتن آنها می گردد.

تصاویر
  • راه اندازی پست اصلی برق واحد RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • راه اندازی پست اصلی برق واحد RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • راه اندازی پست اصلی برق واحد RUBBER شرکت توسعه پلیمر پادجم