راه اندازی پمپ های انتقال سیال Brine Waterپروژه Abs-Rubber

راه اندازی پمپ های انتقال سیال Brine Waterپروژه Abs-Rubber

عملیات نصب و راه‌اندازی پمپ های انتقال به مخزن ذخیره سرویس جانبی (Brine Water) پروژه Abs-Rubber پس از انجام تست نشتی و شست و شوی شبکه خطوط لوله، تست عملکرد مکانیکی (MRT) و آماده سازی مخزن مربوطه برای دریافت خوراک انجام شد.
چهارشنبه، 08 آذر 1402

راه اندازی پمپ های انتقال سیال Brine Waterپروژه Abs-Rubber

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، پیگیری های تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم و بهره گیری از توان متخصصین این شرکت، عملیات نصب و راه‌اندازی پمپ های انتقال به مخزن ذخیره سرویس جانبی (Brine Water) پروژه Abs-Rubber پس از انجام تست نشتی و شست و شوی شبکه خطوط لوله، تست عملکرد مکانیکی (MRT) و آماده سازی مخزن مربوطه برای دریافت خوراک، با موفقیت و بطور ایمن انجام پذیرفت.

گفتنی است سیال Brine Water برای خنک سازی در نواحی و تجهیزات متعددی از جمله مخازن ABS Condensate، خطوط انتقال کاتالیست و مبدل ها مورد استفاده قرار گرفته و نقش کلیدی در فرایند تولید محصول نهایی ABS شرکت توسعه پلیمر پادجم بوجود می آورد.

تصاویر
  • راه اندازی پمپ های انتقال سیال Brine Waterپروژه Abs-Rubber
  • راه اندازی پمپ های انتقال سیال Brine Waterپروژه Abs-Rubber