سال نو مبارک

سال نو مبارک

پیام تبریک دکتر محمد هاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن سال نو
شنبه، 05 فروردین 1402

سال نو مبارک

پیام تبریک دکتر محمد هاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه پلیمر پادجم به مناسبت فرا رسیدن سال نو

تصاویر
  • سال نو مبارک