سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402

سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

فیلم نمایشگاه

 

تصاویر
  • سومین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی