ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber

ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم و هیئت همراه، با حضور مدیران ارشد شرکت توسعه پلیمر پادجم از طرح توسعه ABS-RUBBER این شرکت بازدید بعمل آوردند و جلسه تخصصی بررسی آخرین وضعیت مهمترین پروژه های عملیاتی در دست اجرا و راهکارهای تسریع در امور نیز به ریاست ایشان برگزار گردید
ﺳﻪشنبه، 26 دی 1402

ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم و هیئت همراه، با حضور مدیران ارشد شرکت توسعه پلیمر پادجم از طرح توسعه ABS-RUBBER این شرکت بازدید بعمل آوردند و جلسه تخصصی بررسی آخرین وضعیت مهمترین پروژه های عملیاتی در دست اجرا و راهکارهای تسریع در امور نیز به ریاست ایشان برگزار گردید. 

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم در جمع مدیران اجرایی، فنی و مهندسی اظهار کرد: رویکرد جدی و حمایتی مجموعه پتروشیمی جم، همکاری با تمام طرح های توسعه ای در دست اقدام این مجموعه است و در این مسیر از ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم برای تسریع در راه اندازی پروژه ABS-Rubber و بهره برداری نهایی از این طرح مهم اقتصادی استفاده خواهیم کرد.

دکتر نجفی با اشاره به پیشرفت های روز افزون این پروژه در بخش های مختلف به ویژه راه اندازی واحد های مهم عملیاتی، ابراز امیدواری نمود: با ادامه روند ورود تجهیزات مهم و کالاهای اساسی به سایت مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم، تا قبل از پایان سال جاری شاهد دستاوردهای ارزشمند دیگری در تمامی جهات باشیم و از این باب از زحمات تمامی کارکنان این شرکت قدردانی نمودند.

تصاویر
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber
  • ظرفیت ۱۰۰درصدی پتروشیمی جم پشتوانه راه اندازی پروژه ABS-Rubber