عملکرد مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم از زبان دکتر زمان پور مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی

عملکرد مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم از زبان دکتر زمان پور مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی

گزارش تصویری/گفتگوی تلویزیون صنعت‌ پتروشیمی ایران با دکتر زمان پور مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی در رابطه با عملکرد مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم
ﺳﻪشنبه، 03 مرداد 1402

عملکرد مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم از زبان دکتر زمان پور مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی

گفتگوی تلویزیون صنعت‌ پتروشیمی ایران با دکتر زمان پور مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی در رابطه با عملکرد مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • عملکرد مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم از زبان دکتر زمان پور مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی