عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم

عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم

دو درام NBL (INI) Tank هرکدام به وزن تقریبی ۱۱,۵ تن مربوط به واحد RUBBER در موقعیت NBL PREPARATION و دو Stack مجموعا به وزن ۴۳تن مربوط واحد فینیشینگ در موقعیت پایپرک 4B با موفقیت و ایمنی کامل نصب شد.
چهارشنبه، 04 مرداد 1402

عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، دو درام NBL (INI) Tank  هرکدام به وزن تقریبی  ۱۱,۵ تن مربوط به واحد RUBBER در موقعیت NBL PREPARATION و دو Stack مجموعا به وزن ۴۳تن مربوط واحد فینیشینگ در موقعیت پایپرک 4B؛ از تجهیزات مهم پروژه Abs/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از مراحل آماده‌سازی، توسط صنعتگران پرتلاش این شرکت با موفقیت و ایمنی کامل نصب شد.

تجهیزات مذکور ذخیره کاتالیست های فرآیندی و آزاد سازی گاز های حاصل از فرآیندهای تولید در جو را به عهده دارند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • عملیات نصب مخازن ذخیره کاتالیست و Stack های واحد Rubber در شرکت توسعه پلیمر پادجم