قرارداد تامین خوراک اصلی مجتمع پس از ١٣ سال بین پتروشیمی پارس و شرکت توسعه پلیمر پادجم منعقد شد

قرارداد تامین خوراک اصلی مجتمع پس از ١٣ سال بین پتروشیمی پارس و شرکت توسعه پلیمر پادجم منعقد شد

بعد گذشت ۱۳ سال از ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قرارداد تامین و فروش استایرن مونومر به عنوان خوراک اصلی مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم، مابین این شرکت با شرکت پتروشیمی پارس منعقد گردید.
شنبه، 07 مرداد 1402

قرارداد تامین خوراک اصلی مجتمع پس از ١٣ سال بین پتروشیمی پارس و شرکت توسعه پلیمر پادجم منعقد شد

قرارداد تامین خوراک اصلی مجتمع پس از ١٣ سال بین پتروشیمی پارس و شرکت توسعه پلیمر پادجم منعقد شد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با برنامه ریزی و اقدامات صورت پذیرفته و پیگیری های جدی دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، در سایه حمایت های صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) و شرکت پتروشیمی جم، بعد گذشت ۱۳ سال از ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قرارداد تامین و فروش استایرن مونومر به عنوان خوراک اصلی مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم، مابین این شرکت با شرکت پتروشیمی پارس منعقد گردید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • قرارداد تامین خوراک اصلی مجتمع پس از ١٣ سال بین پتروشیمی پارس و شرکت توسعه پلیمر پادجم منعقد شد