مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد

مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد

در آستانۀ فرخنده سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) با میزبانی دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم ضیافت افطاری کارکنان و خانواده ها در محل رستوران سایت این شرکت برگزار شد و خانواده ها محل کار همسران خود را از نزدیک بازدید نمودند. دکتر نجفی اردکانی در این مراسم گفت: خدا را شاکر هستیم در ماه پر خیر و برکت رمضان که ماه میهمانی خداوند تبارک و تعالی است میزبان همکاران و خانواده های گرانقدر هستیم.ایشان برگزاری این گونه مراسم ها را برای رشد و همبستگی مجموعه اثرگذار دانست.
جمعه، 18 فروردین 1402

مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد

در آستانۀ فرخنده سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) با میزبانی دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم ضیافت افطاری کارکنان و خانواده ها در محل رستوران سایت این شرکت برگزار شد و خانواده ها محل کار همسران خود را از نزدیک بازدید نمودند.

دکتر نجفی اردکانی در این مراسم گفت: خدا را شاکر هستیم در ماه پر خیر و برکت رمضان که ماه میهمانی خداوند تبارک و تعالی است میزبان همکاران و خانواده های گرانقدر هستیم.

ایشان برگزاری این گونه مراسم ها را برای رشد و همبستگی مجموعه اثرگذار دانست.

تصاویر
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد
  • مدیرعامل میزبان ضیافت افطاری شد