نشست صمیمی مدیران عامل دو شرکت توسعه پلیمر پادجم و عملیات‌ غیر صنعتی پازارگاد

نشست صمیمی مدیران عامل دو شرکت توسعه پلیمر پادجم و عملیات‌ غیر صنعتی پازارگاد

دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم در نشستی صمیمانه میزبان دکتر شیخان مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شد
یکشنبه، 11 تیر 1402

نشست صمیمی مدیران عامل دو شرکت توسعه پلیمر پادجم و عملیات‌ غیر صنعتی پازارگاد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، نشست صمیمانه دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم با دکتر شیخان مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در خصوص تسهیل همکاری‌ها و تعامل‌های دوجانبه، با حضور جمعی از مدیران این دو شرکت به میزبانی شرکت توسعه پلیمر پادجم برگزار شد.

 

رابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • نشست صمیمی مدیران عامل دو شرکت توسعه پلیمر پادجم و عملیات‌ غیر صنعتی پازارگاد
  • نشست صمیمی مدیران عامل دو شرکت توسعه پلیمر پادجم و عملیات‌ غیر صنعتی پازارگاد
  • نشست صمیمی مدیران عامل دو شرکت توسعه پلیمر پادجم و عملیات‌ غیر صنعتی پازارگاد