نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست

نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در نشستی با حضور دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم مسائل و موضوعات همکاران واحد حراست بررسی شد.
دوشنبه، 17 بهمن 1401

نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در نشستی با حضور دکتر نجفی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمرپادجم مسائل و موضوعات همکاران واحد حراست بررسی شد.

 

دکتر نجفی با اشاره به اهمیت و جایگاه حراست به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت های این حوزه را حساس برشمردند و با توجه به حجم ورودی کالاها نکات لازم را در خصوص حفاظت از اموال بیت المال و برقراری آرامش محیط کار و ایجاد امنیت برای همکاران و مراجعین یاد آور شدند و در پایان در جریان مسائل و موضوعات حوزه کاری واحد حراست  قرار گرفتند.

تصاویر
  • نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست
  • نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست
  • نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست
  • نشست صمیمی مدیرعامل با همکاران واحد حراست