ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع

ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع

اقلام پایپینگ خط اصلی HPS شامل Pipe و Fitting & Flange Alloy Steel با مجموع وزن ۴۰تن، مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع، به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم وارد شد.
پنجشنبه، 02 آذر 1402

ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در ادامه عملیات اجرایی، تامین و نصب تجهیزات تکمیلی پروژه تاسیسات مشترک آفسایت پارک استایرن، اقلام پایپینگ خط اصلی HPS شامل Pipe و Fitting & Flange Alloy Steel با مجموع وزن ۴۰تن، مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع، به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم وارد شد.
بدیهی است با ورود این تجهیزات خط اصلی ورودی بخار فشار بالا که از ملزومات اصلی راه اندازی است در ناحیه ی کالورت جنوبی سایت پروژه Abs-Rubber تکمیل خواهد شد.

تصاویر
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع
  • ورود تجهیزات پایپینگ مربوط به خط اصلی ورودی بخار مجتمع