ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت

ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت

تعداد ۲۶ سوییچ‌گیر 20kv به عنوان اصلی ترین بخش پست برق پارک استایرن وارد سایت پروژه گردید
پنجشنبه، 09 شهریور 1402

ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل با آغاز عملیات ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات تکمیلی پروژه تاسیسات مشترک آفسایت پارک استایرن، تعداد ۲۶ سوییچ‌گیر 20kv شرکت کرمان تابلو، که داخل کشور ساخته شده است وارد سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم گردید.

گفتنی است که این تجهیزات به عنوان اصلی ترین بخش پست برق پارک استایرن می باشد که پس از وقفه سه ساله، در قالب توافقات انجام شده اخیر شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک، ساخت و به سایت پروژه حمل گردیده است.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
 • ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت
 • ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت
 • ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت
 • ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت
 • ورود سوییچ‌گیر های پست برق پروژه آفسایت