ورود و نصب همزمان پمپ های ACN پروژه Abs-Rubber

ورود و نصب همزمان پمپ های ACN پروژه Abs-Rubber

پمپ های Magnetic Drive مربوط به ناحیه ACN به همراه قطعات یدکی با وزنی بالغ بر ۷ تن، بعد از گذراندن موفق آزمون‌های عملکردی به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم تحویل و هم اکنون این دستگاه ها در موقعیت مورد نظر نصب شدند
دوشنبه، 04 دی 1402

ورود و نصب همزمان پمپ های ACN پروژه Abs-Rubber

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، تعداد هفت دستگاه پمپ های Magnetic Drive مربوط به ناحیه ACN به همراه قطعات یدکی با وزنی بالغ بر ۷ تن، بعد از گذراندن موفق آزمون‌های عملکردی به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم تحویل و هم اکنون این دستگاه ها در موقعیت مورد نظر نصب شدند.

کاربرد اصلی این پمپ های حساس مکانیکی، انتقال خوراک از مخازن ذخیره ACN(اکریلونیتریل) به بخش پلیمریزاسیون مربوط به پروسس لاین های ABS در مسیر ERP بوده که با اخذ مجوزهای قانونی به سایت پروژه Abs-Rubber حمل گردیده است.

تصاویر
  • ورود و نصب همزمان پمپ های ACN پروژه Abs-Rubber
  • ورود و نصب همزمان پمپ های ACN پروژه Abs-Rubber
  • ورود و نصب همزمان پمپ های ACN پروژه Abs-Rubber