ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله

ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله

تعداد ۸ عدد پمپ سانتریفیوژ به وزن ۱۲ تن پس از تامین و ورود، در راستای تکمیل و راه‌اندازی واحد ABS با توجه به دستورالعمل های فنی و ایمنی نصب و آماده به کار شد.
یکشنبه، 23 مهر 1402

ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، تعداد ۸ عدد پمپ سانتریفیوژ به وزن ۱۲ تن پس از تامین و ورود، در راستای تکمیل و راه‌اندازی واحد ABS با توجه به دستورالعمل های فنی و ایمنی نصب و آماده به کار شد.

گفتنی است این تجهیزات از مهمترین پمپ های انتقالی مسیر راه اندازی واحد ABS می باشند که پس از وقفه ۶ساله، در قالب توافقات صورت گرفته تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم، تامین و با اخذ مجوزهای قانونی به سایت پروژه Abs-Rubber حمل گردیده است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم

تصاویر
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله
  • ورود و نصب پمپ های سانتریفیوژ ABS پس از وقفه ۶ساله