ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم

ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم

در ادامه پیگیری های مستمر تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم،همزمان با بازدید دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل این شرکت برای اطلاع از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده، محموله های بار ترافیکی تجهیزات مکانیکی Nitrogen Compression Package و Instrument Air Compressor Package واحد ABS/Common پس از مراحل آماده‌سازی، أخذ مجوزات گمرکی، حمل و ورود به سایت پروژه ضمن رعایت دستورالعمل های فنی و ایمنی توسط متخصصان و نیروهای اجرایی نصب و آماده به کار شدند.
ﺳﻪشنبه، 02 آبان 1402

ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در ادامه پیگیری های مستمر تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم،همزمان با بازدید دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل این شرکت برای اطلاع از آخرین وضعیت اقدامات انجام شده، محموله های بار ترافیکی تجهیزات مکانیکی Nitrogen Compression Package و Instrument Air Compressor Package واحد ABS/Common پس از مراحل آماده‌سازی، أخذ مجوزات گمرکی، حمل و ورود به سایت پروژه ضمن رعایت دستورالعمل های فنی و ایمنی توسط متخصصان و نیروهای اجرایی نصب و آماده به کار شدند.

این تجهیزات مهم بخش یوتیلیتی، ۲ پکیج کمپرسور نیتروژن مجموعا به وزن ۱۴.۵ تن و یک پکیج کمپرسور هوای فشرده ابزار دقیق به وزن ۷.۵ تن بود که قرارداد آنها از مردادماه سال ۱۳۹۶ به علت عدم تعهدات قراردادی چندین سال دچار تاخیر شده و بلاتکلیف مانده بودند، با برطرف نمودن مشکلات، طبق تدابیر و تعاملات صورت پذیرفته در قالب توافقات سه جانبه انجام شده شرکت توسعه پلیمر پادجم با پیمانکار سابق و تأمین کننده تجهیزات و مطابقت کامل با استانداردهای مربوطه، در راستای تکمیل و راه‌اندازی واحد ABS شرکت توسعه پلیمر پادجم پس از وقفه ۶ساله به سایت پروژه این شرکت حمل گردیده است.

گفتنی است در حال حاضر پروژه Abs-Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم، به دلیل پیگیری های مستقیم نجفی اردکانی مدیرعامل این شرکت در خصوص تامین عمده متریال مصرفی مورد نیاز شرکت های پیمانکار، حمل و ارسال تجهیزات ساخته شده به سایت، پرداخت منظم مطالبات پیمانکاران و افزایش چند برابری فعالیت ها با پیشرفت چشمگیری مواجه بوده است.

تصاویر
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم
  • ورود و نصب کمپرسورهای هوای ابزار دقیق و نیتروژن شرکت توسعه پلیمر پادجم