ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت

ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با پیگیری ها و توافقات انجام شده تیم مدیریتی جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت پتروالکتریک و آغاز به کار مجدد پروژه تاسیسات مشترک آفسایت پارک استایرن، پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 8140Nm3/h که در شرکت مهندسی طوس هنگام، داخل کشور ساخته شده است وارد سایت گردید.
دوشنبه، 29 خرداد 1402

ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با پیگیری ها و توافقات انجام شده تیم مدیریتی جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت پتروالکتریک و آغاز به کار مجدد پروژه تاسیسات مشترک آفسایت پارک استایرن، پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 8140Nm3/h که در شرکت مهندسی طوس هنگام، داخل کشور ساخته شده است وارد سایت گردید.

گفتنی است که این تجهیز بعنوان یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز مجموعه پارک صنعتی گوهرافق (پارک استایرن) می باشد که از تیرماه سال ۱۴۰۰ تا کنون بلاتکلیف مانده بود، در قالب توافقات انجام شده اخیر شرکت توسعه پلیمر پادجم با شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک، ساخت و  به سایت پروژه حمل گردیده است.

تصاویر
  • ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت
  • ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت
  • ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت
  • ورود پکیج ایستگاه تقلیل فشار گاز به پروژه آفسایت