ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله

ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله

پارت نهایی پکیج Rubber loading System از تجهیزات مهم مکانیکی پروژه ABS/Rubber شامل تجهیزات مربوط به هر سه خط تولید ABS با اخذ تاییدیه های لازم جهت نصب و بکارگیری وارد مجتمع سایت گردید
جمعه، 17 آذر 1402

ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، پارت نهایی پکیج Rubber loading System از تجهیزات مهم مکانیکی پروژه ABS/Rubber شامل تجهیزات مربوط به هر سه خط تولید ABS با اخذ تاییدیه های لازم جهت نصب و بکارگیری وارد مجتمع سایت گردید.

لازم به توضیح است قرارداد تأمین این تجهیزات از تابستان سال۱۳۹۵ میان پیمانکار وقت پروژه با شرکت سازنده منعقد گردیده که به علت عدم تعهدات پیمانکار سابق طرح، عملیات ساخت آن به مدت ۷سال بلاتکلیف ماند، با پیگیری های تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم ضمن پاسخگویی به موارد فنی-مهندسی و مرتفع نمودن مشکلات قراردادی، قطعات نهایی پکیج مذکور پس از اتمام مراحل ساخت و انجام بازرسی های لازم به محل سایت پروژه ارسال گردید.

این تجهیزات صنعتی در ابتدای پروسس لاین های تولید ABS در ساختمان Rubber Milling به منظور بارگذاری و انتقال بلوک های Rubber به پکیج های Rubber Mill طراحی گردیده است.

تصاویر
 • ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله
 • ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله
 • ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله
 • ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله
 • ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله
 • ورود پکیج Rubber loading System واحد ABS بعد از وقفه ۷ساله