ورود کابل های برق ناحیه ERP شرکت توسعه پلیمر پادجم

ورود کابل های برق ناحیه ERP شرکت توسعه پلیمر پادجم

تعداد ۱۵ درام کابل به میزان ۱۵ هزار متر مربوط به قرارداد تامین ۸۰ کیلومترکابل های باقی مانده ناحیه ERP، به سایت پروژه Abs-Rubber تحویل گردید
یکشنبه، 12 آذر 1402

ورود کابل های برق ناحیه ERP شرکت توسعه پلیمر پادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، تعداد ۱۵ درام کابل به میزان ۱۵ هزار متر مربوط به قرارداد تامین ۸۰ کیلومترکابل های باقی مانده ناحیه ERP، به سایت پروژه Abs-Rubber تحویل گردید.
با توجه به عدم تامین کابل های برق پروژه به صورت کامل توسط پیمانکار سابق، پس از استخراج میزان کابل مورد نیاز جهت تکمیل کابل کشی برق ناحیه ERP و صدور MRQ توسط تیم فنی و مهندسی شرکت توسعه پلیمر پادجم طی فراخوان مناقصه عمومی و به تبع آن انعقاد قرارداد با سازندگان داخلی تامین و خریداری گردید.
ورود این حجم از درام کابل ها باعث ایجاد فرانت کاری در بخش های مختلف نصب و راه اندازی از جمله تست کلیه الکتروموتور های ناحیه ERP، تکمیل و راه اندازی روشنایی این ناحیه پروژه Abs-Rubber می گردد.
 

تصاویر
  • ورود کابل های برق ناحیه ERP شرکت توسعه پلیمر پادجم