ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم

ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در ادامه روند رو به پیشرفت پروژه abs/rubber با ورود کالاهای اساسی لوله و اتصالات مربوط به عملیات پایپینگ وهمچنین سینی کابل های واحد برق و ...
دوشنبه، 01 اسفند 1401

ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در ادامه روند رو به پیشرفت پروژه abs/rubber با ورود کالاهای اساسی لوله و اتصالات مربوط به عملیات پایپینگ وهمچنین سینی کابل های واحد برق و ابزاردقیق به سایت شرکت توسعه پلیمرپادجم، جبهه های کاری جدیدی برای پیمانکار اجرایی پروژه ایجاد شد.این تجهیزات شامل؛

- لوله و اتصالات مربوط به تامین کسری MR های پروژه

 -سینی کابل ها و کاورهای پوششی کل سایت و آفسایت بوده،که بخشی از این کالاها در چند هفته اخیر وارد سایت شده و این روند همچنان ادامه دارد.

تصاویر
  • ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • ورود کالاهای اساسی و ایجادجبهه های کاری برای پیمانکاران اجرایی شرکت توسعه پلیمرپادجم