ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله

ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله

با انجام توافقات و اقدامات مثبت تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم، بسته های خرید شیرآلات صنعتی از تجهیزات مهم پایپینگ پروژه ‌Abs-Rubber شامل ۲۴عدد Jacketed Valves جمعا به وزن تقریبی ۱۰تن جهت نصب وارد سایت این شرکت شد
دوشنبه، 08 آبان 1402

ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با انجام توافقات و اقدامات مثبت تیم مدیریتی شرکت توسعه پلیمر پادجم، بسته های خرید شیرآلات صنعتی از تجهیزات مهم پایپینگ پروژه ‌Abs-Rubber شامل ۲۴عدد Jacketed Valves جمعا به وزن تقریبی ۱۰تن که ۵سال از عقد قرارداد آن می گذشت طی بازرسی های لازم و اخذ مجوزات گمرکی جهت نصب وارد سایت این شرکت شد.

ورود این تجهیزات مربوط به ناحیه پلیمریزیشن و خروجی رآکتورهای پروسس لاین های ABS 3000,4000,5000 که در مسیر ERP پروژه قرار دارند باعث ایجاد جبهه های کاری در بخش پایپینگ، مکانیکال و تکمیل خطوط Core & Jacket جهت راه اندازی اولین خط تولید 5000 ABS می شود.

تصاویر
  • ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله
  • ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله
  • ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله
  • ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله
  • ورود JACKETED VALVES های واحد ABS بعد از وقفه ۵ساله