گام آخر برای آغاز فرایند راه اندازی پروژه ABS-RUBBER با ورود تجهیزات سیستم کنترل

گام آخر برای آغاز فرایند راه اندازی پروژه ABS-RUBBER با ورود تجهیزات سیستم کنترل

با حمایت های بی دریغ مدیرعامل پتروشیمی جم یکی از حیاتی ترین تجهیزات پروژهABS-RUBBER، نصب و راه اندازی شد.
یکشنبه، 22 بهمن 1402

گام آخر برای آغاز فرایند راه اندازی پروژه ABS-RUBBER با ورود تجهیزات سیستم کنترل

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل، با حمایت های بی دریغ مدیرعامل پتروشیمی جم و تشکیل کارگروه های متعدد جهت تأمین و خریداری یکی از حیاتی ترین تجهیزات پروژهABS-RUBBER، پکیج سیستم کنترل شامل (DCS, F&G, ESD) پس از انجام مذاکرات، طراحی و ساخت تجهیزات به محض ورود به سایت شرکت توسعه پلیمر پادجم با همت متخصصان فنی این شرکت در موقعیت خود در واحد های ABS و Rubber به منظور بهره برداری نهایی نصب و راه اندازی شد. 

سیستم کنترل مذکور دارای تأییدیه های لازم بین‌المللی و به عنوان مغز کنترل فرآیند سایت می باشد که با ورود پکیج کامل تجهیزات آن *گام نهایی* برای آغاز فرایند راه اندازی پروژه ABS-RUBBER برداشته شد.

تصاویر
  • گام آخر برای آغاز فرایند راه اندازی پروژه ABS-RUBBER با ورود تجهیزات سیستم کنترل