گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم

گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم

به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن، مراسم رژه خودرویی شرکت توسعه پلیمرپادجم در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد
شنبه، 22 بهمن 1401

گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم

به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن، مراسم رژه خودرویی شرکت توسعه پلیمرپادجم در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد

تصاویر
  • گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم
  • گرامیداشت یوم الله ۲۲بهمن در شرکت توسعه پلیمرپادجم