گفت‌وگوی دکتر نجفی اردکانی با تلویزیون صنعت‌ پتروشیمی ایران

گفت‌وگوی دکتر نجفی اردکانی با تلویزیون صنعت‌ پتروشیمی ایران

آخرین وضعیت پیشرفت شرکت توسعه پلیمر پادجم و اقدامات اساسی در جهت تامین کالاهای بحرانی مسیر راه اندازی پروژه Abs-Rubber در گفتگوی تلوزیون صنعت پتروشیمی ایران با مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم
یکشنبه، 02 مهر 1402

گفت‌وگوی دکتر نجفی اردکانی با تلویزیون صنعت‌ پتروشیمی ایران

مصاحبه تلوزیون صنعت پتروشیمی ایران با دکتر نجفی اردکانی مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم درخصوص آخرین وضعیت پیشرفت این شرکت و اقدامات اساسی در جهت تامین کالاهای بحرانی مسیر راه اندازی پروژه Abs-Rubber

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه پلیمر پادجم 

تصاویر
  • گفت‌وگوی دکتر نجفی اردکانی با تلویزیون صنعت‌ پتروشیمی ایران