جلسه بررسی وضعیت پروژه آفسایت با حضور مدیرعامل

جلسه بررسی وضعیت پروژه آفسایت با حضور مدیرعامل

جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه آفسایت شرکت توسعه پلیمر پادجم با حضور مدیرعامل و شماری از مدیران و رؤسای شرکت برگزار شد
یکشنبه، 18 دی 1401

جلسه بررسی وضعیت پروژه آفسایت با حضور مدیرعامل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل، جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه آفسایت شرکت توسعه پلیمر پادجم با حضور جناب آقای مهندس نجفی مدیر عامل شرکت توسعه پلیمر پادجم و شماری از مدیران و رؤسای بخش های مختلف این شرکت همچنین مدیران شرکت پتروشیمی جم برگزار شد.

 

براساس این گزارش، در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه ها، مباحث مختلف مورد بحث و بررسی مدیران قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

تصاویر
  • جلسه بررسی وضعیت پروژه آفسایت با حضور مدیرعامل
  • جلسه بررسی وضعیت پروژه آفسایت با حضور مدیرعامل