ورود تجهیزاتی که مخازن FSP را به مرحله راه اندازی نزدیک کرد

ورود تجهیزاتی که مخازن FSP را به مرحله راه اندازی نزدیک کرد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل، با پیگیری همکاران واحدهای بازرگانی، بازرسی فنی و مهندسی از سازنده داخلی، Diesel Fuel Pump پروژه ABS/RUBBER به همراه قطعات یدکی جهت نصب ...
یکشنبه، 07 اسفند 1401

ورود تجهیزاتی که مخازن FSP را به مرحله راه اندازی نزدیک کرد

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل، با پیگیری همکاران واحدهای بازرگانی، بازرسی فنی و مهندسی از سازنده داخلی، Diesel Fuel Pump پروژه ABS/RUBBER به همراه قطعات یدکی جهت نصب وارد سایت شرکت توسعه پلیمرپادجم گردید.

قابل ذکر است با تحویل کالای مذکور، مخازن FSP به مرحله راه اندازی خواهد رسید.

تصاویر
  • ورود تجهیزاتی که مخازن FSP را به مرحله راه اندازی نزدیک کرد