کالاهای مربوط به واحد پایپینگ رسید

کالاهای مربوط به واحد پایپینگ رسید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با هماهنگی های مدیریتی و واحد بازرگانی، ۸۰ در صد از مجموع کالاهای مورد نیاز واحد پایپینگ شامل لوله و اتصالات، جهت نصب وارد سایت شرکت توسعه پلیمرپادجم گردید.
یکشنبه، 14 اسفند 1401

کالاهای مربوط به واحد پایپینگ رسید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با هماهنگی های مدیریتی و واحد بازرگانی، ۸۰ در صد از مجموع کالاهای مورد نیاز واحد پایپینگ شامل لوله و اتصالات، جهت نصب وارد سایت شرکت توسعه پلیمرپادجم گردید.

 قابل ذکر است دریافت این تجهیزات و آغاز عملیات اجرایی تاسیسات پایپینگ، گام مهمی درتسریع روند اجرا و تکمیل پروژه  ABS/RUBBER خواهد بود.

تصاویر
  • کالاهای مربوط به واحد پایپینگ رسید
  • کالاهای مربوط به واحد پایپینگ رسید
  • کالاهای مربوط به واحد پایپینگ رسید